Copyright 2019 - д-р Златан Цончев

Тест за студенти № 1


Тестът съдържа 15 въпроса, за които имате на разположение 15 минути за отговор. Пригоден е за студенти и не е ограничен с парола, служи за демонстрация.

Подготовка за анестезия

Този тест съдържа въпроси свързани с подготовката за анестезия.
Developed by ARI Soft.

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни