Copyright 2019 - д-р Златан Цончев

На това място споделяме пространство с новият ни сайт
www.nanopher.com

Нанотехнология е област от приложните науки, а също така и висока технология, която покрива широк диапазон от теми, но основната обединяваща тема е контрол над веществото на микроскопично ниво при размери по-малки от 1 микрометър, както и създаването на устройства на такова ниво съизмерими с размера на молекулите. Като самостоятелна дисциплина с практически постижения нанотехнологията възниква в началото на 80-те години на 20 век.

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни